Després de perdre una peça dental té molta importància reposar-la amb el degut temps. Així podem evitar una greu patologia oral com és la reabsorció de l’os que suportava la dent. Això sol passar sovint després de la desaparició de l’arrel de la peça perduda.

També es veuen afectades accions que realitzem diàriament com mastegar o la pronunciació de certs fonemes. L’estètica és altres de les parts que es veuen afectades ja que sovint els llavis poden retreure’s, cosa que envelleix alguns trets facials.

Si reposem una dent, les dents queden menys exposades a càries o a malaltia periodontal. Frenem l’aparició de maloclusions provocades pels moviments de les dents en el seu intent de cercar contacte entre ells, un cop s’ha produït una pèrdua dental.